+48 508 400 606 kontakt@wodnaosada.pl

Fundusze UE

WodnaOsada
Fundusze UE

Projekt nr RPLD.02.03.01-10-1221/20 w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna pospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Niwelowanie negatywnych skutków COVID-19 dla Kult Ciała Rafał Mikołajczyk” ma na celu wzrost konkurencyjności przedsięboiorstwa poprzez innowacyjność w sektorze MŚP w województwie łódzkim. Projekt polega na świadczeniu usługi wynajmu 2 houseboat’ów na zbiorniku Jeziorsko i stworzeniu turystom możliwości wypoczynki w izolacji od dużych skupisk ludzkich w warunkach trwającej pandemii.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 200 111,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich w realizację Projektu: 829 345,00 zł

 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19